admin

1 October 2017

Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w sprawie wprowadzenia systemu “Wejście/ Wyjście”

w sprawie wprowadzenia „Ogólnych warunków zawierania umowy przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi za pośrednictwem Systemu wejście/wyjście”.