ZAKUP BILETU


 

1. NA START

Zaraz po wejściu do pojazdu wybierz na ekranie terminala biletowego „Zarejestruj WEJŚCIE” a w kolejnym kroku wybierz taryfę (przyciski „normalny” lub „ulgowy”). Przyłóż zbliżeniową kartę płatniczą do terminala, poczekaj chwilkę na potwierdzenie transakcji i GOTOWE! Masz już ważny bilet. 


 

2. NA STOP

Przed najbliższym przystankiem, na którym zamierzasz wysiąść wybierz na ekranie terminala biletowego „Zarejestruj WYJŚCIE” a następnie przyłóż ponownie swoją kartę płatniczą do terminala (UWAGA nie musisz już wybierać taryfy!), poczekaj chwilkę na potwierdzenie i GOTOWE – zapłaciłeś właśnie za tyle ile przejechałeś. 

 

KONTROLA BILETU

 

Kiedy zostaniesz poproszony przez upoważnionego kontrolera o okazanie ważnego biletu do kontroli.

Przyłóż swoją kartę płatniczą, którą opłaciłeś przejazd do sprawdzarki kontrolerskiej – GOTOWE!

Pamiętaj: w czasie kontroli nie wypuszczaj swojej karty z ręki, przyłóż ją do sprawdzarki kontrolerskiej tak jak do terminala w tramwaju. 

 

KONTAKT I REKLAMACJE

Kontakt:

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: ops@mpk.lodz.plReklamacje:

Reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną, wysyłając maila pod adres ops@mpk.lodz.pl. Zgłoszenie musi zawierać wszelkie niezbędne dane tj. datę i godzinę zdarzenia, miejsce zdarzenia (nr linii, pojazdu), opis zgłaszanej reklamacji, 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry karty płatniczej lub token karty oraz kwotę reklamacji obliczoną na podstawie aktualnego cennika przejazdów MPK Łódź. Dodatkowo w reklamacji muszą być zawarte dane teleadresowe osoby dokonującej zgłoszenia. Reklamacje można także zgłaszać w tradycyjnej pisemnej formie w siedzibie Biura Obsługi Klienta MPK (ul. Tramwajowa 6) w godzinach jego funkcjonowania.

W celu odblokowania karty płatniczej pasażer musi udać się do Biura Obsługi Klienta MPK (ul Tramwajowa 6). Na specjalnym stanowisku komputerowym można sprawdzić swoje aktualne saldo nieopłaconych transakcji i uregulować od razu należność. Płatność w BOK w w/w zakresie można uregulować jedynie przy pomocy zbliżeniowej karty płatniczej.

AKTUALNOŚCI